en

Welcome, my name is Melinda Dvořák

Melinda Dvořáková DiS.art -som absolventka Konzervatória v Bratislave hlavný odbor - hra na klavíri v triede u prof. Dibákovej. Po skončení štúdia som pôsobila ako korepetítorka na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave. Neskôr som sa predstavila v zahraničí ako sólová  klaviristka, tiež ako členka v rôznych komorných obsadeniach. V súčasnej dobe vyučujem na ZUŠ Vrbenského v Bratislave hlavný odbor klavír a korepetujem  v dychovom, speváckom a sláčikovom oddelení. Súčasne účinkujem na rôznych podujatiach a koncertných vystúpeniach na Slovensku i v zahraničí. Som umeleckou vedúcou komorného obsadenia ,,Romantic orchestra,, . Ponúkam svojou klavírnou hrou aj hudbu k svadobným obradom - cirkevným i civilným. Venujem sa výchovným koncertom pre deti predškolského a školského veku MŠ a školského veku ZŠ I. stupňa, ktorého som zároveň aj autorkou.

Nech sa páči, ponúkam

Svadobné Piano

Svadobný obrad - cirkevný a civilný

Gratulácie

Príchod hostí

Svadobná večera

Prvý tanec

Výchovné koncerty

Originálny hudobný príbeh o Rafaele stonožke a ďalších hudobných priateľoch, ktorí vďaka kúzelnej zvonkohre precestujú celý svet i vesmír. 

Interaktívny hudobný koncert pre deti MŠ predškolského a školského veku, a žiakov ZŠ  I. stupňa.

Lounge Piano

Hudba na počúvanie pre každú príležitosť, ktorá je určená pre rôzne vekové skupiny či rôzne udalosti roka alebo sviatkov.

Valentín, Vianoce, Silvester, 

Deň úcty k starším....

Konkrétny program môže byť zostavený s ohľadom na danú príležitosť aj podľa zloženia, ktoré je variabilné, tj. od 2 až 9 členov, tiež obohatené o vokálne či tanečné  obsadenie.

Vyučovanie hry na klavíri a hudobná teória

 

Kontakt

piano -  Melinda DvořákováAdresa :

 Bratislava, 83106

Telefónne číslo:
+421 907 886 247

E-mail:
melindadvorakova@gmail.com

melindadvorakova1@gmail.com